Normas que modifican y/o complementan a Nota Externa 65/2009

Valores Criterio De Caracter Preventivo - Publicacion
Administracion Federal De Ingresos Publicos

Nota Externa 65/2009
Actualizado 02 de Marzo de 2017