Normas que modifican y/o complementan a Nota Externa 12/2009

Ace Nº 18 - Sexagesimo Segundo Protocolo Adicional
Administracion Federal De Ingresos Publicos

Nota Externa 12/2009
Normas modificadas
Actualizado 02 de Marzo de 2017 Circular 22016
Administracion federal de ingresos publicos - Administracion Federal De Ingresos Publicos
21/07/2016
Nota Externa 132009
Administracion federal de ingresos publicos - Subdireccion General De Control Aduanero
15/09/2009