Normas que modifican y/o complementan a Nota Externa 13/2009

- Sexagesimo Segundo Protocolo Adicional - Nota Externa 12/2009 (Sdg Cad)
Administracion Federal De Ingresos Publicos

Nota Externa 13/2009
Normas modificadas
Actualizado 02 de Marzo de 2017 Circular 22016
Administracion federal de ingresos publicos - Administracion Federal De Ingresos Publicos
21/07/2016